БЧК Първа помощ на пострадал
БЧК Първа помощ на пострадал
Copyright © Valtea LTD  
Автошкола ВАЛТЕА - Шофьорски курсове
Опреснителни шофьорски часове - Учебни помагала                       Учебните помагала за курса са подарък от АВТОШКОЛА  ВАЛТЕА. Всеки курсист, записал опреснителен шофьорски курс, получава: Закон за движение по пътищата; Рекламни материали;    
Начало Начало Кат. В Кат. В Опреснителни Опреснителни Автопарк Автопарк Бонуси Бонуси Полезно Полезно Контакти Контакти
ОПРЕСНИТЕЛНИ ШОФьОРСКИ ЧАСОВЕ Шофьорски курсове на територията на гр.  София за водачи, притежаващи свидетелство за  управление на МПС - категория “В”.   Опреснителните шофьорски часове на  АВТОШКОЛА ВАЛТЕА ще ви помогнат да  седнете без страх зад волана на вашия  автомобил и да го управлявате безопасно. Ще  възстановим вашите умения и навици за:  шофиране в интензивна градска среда; бързи преценки на възникващите ситуации и вземане на правилни  решения; предприемане на превантивни мерки за избягване и недопускане на критични ситуации, които биха довели до ПТП.  
Как протича обучението        На опреснителния курс се извършва експертна оценка на знанията и уменията на водача. Оценяват се практическите умения за управление на автомобил и познаването на правилата за движение по пътищата. В резултат на тази оценка се набелязват отделните елементи на индивидуална учебна програма, по която ще се извърши обучението.
Шофьорски курсове кат. “В”
Броят на необходимите опреснителни шофьорски часове по кормуване ще бъде препоръчан от инструктора, но в началото на курса трудно би могъл да бъде определен точно. Бързината с която обучаемият усвоява преподавания материал, зависи предимно от неговите личностни качества.  Поради тази причина ние провеждаме нашето обучение на базата на Разширяем пакет от опреснителни часове за шофьори. Така Ви даваме възможност да започнете от най-малкия пакет с часове, който е с ниска цена, като към него можете да прибавяте часове  (да го разширявате), без да губите от отстъпките за количество.  
Продължителността на един учебен час е 50 минути. Едно кормуване се състои от два опреснителни часа (2x50=100 минути). АВТОШКОЛА ВАЛТЕА работи без почивен ден (вкл. събота и неделя). Кормуването се провежда във време и от място съобразени със заетостта и желанието на обучаемия. Обучението или част от него може да бъде проведено и с автомобил на курсиста.  
Разширяем пакет с опреснителни шофьорски часове   При обичайната практика, ако сте закупили пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка и те не Ви достигнат, Вие закупувате нов пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка. Така в края на обучението ще имате 12 часа, заплатени с отстъпка 8%. Ако в същата ситуация приложим подхода с разширяване на пакета на  ВАЛТЕА, закупеният от Вас пакет от 6 часа (при 8% отстъпка) разширяваме с още 6 часа и получаваме разширен пакет от 12 часа, за който отстъпката вече е 15%. Вие доплащате само разликата в цените между двата пакета (от 12 часа и първоначално закупения от 6 часа). Така в края на обучението ще имате необходимите 12 опреснителни часа, но заплатени на по-ниска цена, при отстъпка 15%  ПРИМЕР По този начин, броят на необходимите Ви часове може да бъде променян плавно, съобразно темпът на усвояване на преподавания материал и вашето желание.  
Отстъпки от цените на пакетите от опреснителни часове за шофьори: До 4 учебни часа - без отстъпка; За пакет от   6 учебни часа - 8% отстъпка; За пакет от   8 учебни часа - 10% отстъпка; За пакет от 10 учебни часа - 12,5% отстъпка; За пакет от 12 учебни часа - 15% отстъпка; За пакет от 14 учебни часа - 17,5% отстъпка; За пакет от 16 учебни часа - 20% отстъпка; За пакет от 18 учебни часа - 22,5% отстъпка; За пакет от 20 учебни часа - 25% отстъпка; При необходими повече от 20 учебни часа - цена по договаряне. Опреснителните часове по кормуване могат да се провеждат и с автомобил на обучаемия. Посочените по- горе отстъпки са приложими и в този случай, при съответно по-ниска цена на единичния опреснителен час. Броя на показаните опреснителни часове и съответните отстъпки от цените на пакетите са съобразени с новата стратегия на ВАЛТЕА и възможността за плавно разширяване на закупения пакет. Разликата в броя часове между пакетите е от два опреснителни часа - едно учебно кормуване.  
Опреснителни часове по кормуване - Цени АВТОШКОЛА ВАЛТЕА предлага опреснителни часове за шофьори на достъпни цени, без компромиси в качеството на обучението. Разширяемият пакет, отстъпките до 25% и разумните цени на един опреснителен час, правят цените ни възможни за всеки. За да научите актуалните цени, използвайте възможностите за връзка с нас, посочени на страница “Контакти. Обадете се и няма да съжалявате!
НОВО - 25% Подари шофьорски курс Опреснителни Опреснителни
Copyright © Valtea LTD  
Автошкола ВАЛТЕА - Шофьорски курсове
Опреснителни шофьорски часове - Учебни помагала                       Учебните помагала за курса са подарък от АВТОШКОЛА  ВАЛТЕА. Всеки курсист, записал опреснителен шофьорски курс, получава: Закон за движение по пътищата; Рекламни материали;    
ОПРЕСНИТЕЛНИ ШОФьОРСКИ ЧАСОВЕ Шофьорски курсове на територията на гр. София за  водачи, притежаващи свидетелство за управление на МПС -  категория “В”. Опреснителните шофьорски часове на АВТОШКОЛА  ВАЛТЕА ще ви помогнат да седнете без страх зад волана на  вашия автомобил и да го управлявате безопасно. Ще  възстановим вашите умения и навици за:  шофиране в интензивна градска среда; бързи преценки на възникващите ситуации и вземане на правилни  решения; предприемане на превантивни мерки за избягване и недопускане на критични ситуации, които биха довели до ПТП.  
Как протича обучението        На опреснителния курс се извършва експертна оценка на знанията и уменията на водача. Оценяват се практическите умения за управление на автомобил и познаването на правилата за движение по пътищата. В резултат на тази оценка се набелязват отделните елементи на индивидуална  учебна програма, по която ще се извърши обучението.
Броят на необходимите опреснителни шофьорски часове по кормуване ще бъде препоръчан от инструктора, но в началото на курса трудно би могъл да бъде определен точно. Бързината с която обучаемият усвоява преподавания материал, зависи предимно от неговите личностни качества.  Поради тази причина ние провеждаме нашето обучение на базата на Разширяем пакет от опреснителни часове за шофьори. Така Ви даваме възможност да започнете от най-малкия пакет с часове, който е с ниска цена, като към него можете да прибавяте часове  (да го разширявате), без да губите от отстъпките за количество.  
Продължителността на един учебен час е 50 минути. Едно кормуване се състои от два опреснителни часа (2x50=100 минути). АВТОШКОЛА ВАЛТЕА работи без почивен ден (вкл. събота и неделя). Кормуването се провежда във време и от място  съобразени със заетостта и желанието на обучаемия. Обучението или част от него може да бъде проведено и с автомобил на курсиста.  
Разширяем пакет с опреснителни часове   При обичайната практика, ако сте закупили пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка и те не Ви достигнат, Вие закупувате нов пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка. Така в края на обучението ще имате 12 часа, заплатени с отстъпка 8%. Ако в същата ситуация приложим подхода с разширяване на пакета на  ВАЛТЕА, закупеният от Вас пакет от 6 часа (при 8% отстъпка) разширяваме с още 6 часа и получаваме разширен пакет от 12 часа, за който отстъпката вече е 15%. Вие доплащате само разликата в цените между двата пакета (от 12 часа и първоначално закупения от 6 часа). Така в края на обучението ще имате необходимите 12 опреснителни часа, но заплатени на по- ниска цена, при отстъпка 15%  ПРИМЕР По този начин, броят на необходимите Ви часове може да бъде променян плавно, съобразно темпът на усвояване на преподавания материал и вашето желание.  
Отстъпки от цените на пакетите от опреснителни часове за шофьори: До 4 учебни часа - без отстъпка; За пакет от   6 учебни часа - 8% отстъпка; За пакет от   8 учебни часа - 10% отстъпка; За пакет от 10 учебни часа - 12,5% отстъпка; За пакет от 12 учебни часа - 15% отстъпка; За пакет от 14 учебни часа - 17,5% отстъпка; За пакет от 16 учебни часа - 20% отстъпка; За пакет от 18 учебни часа - 22,5% отстъпка; За пакет от 20 учебни часа - 25% отстъпка; При необходими повече от 20 учебни часа - цена по договаряне. Опреснителните часове по кормуване могат да се провеждат и с автомобил на обучаемия. Посочените по-горе отстъпки са приложими и в този случай, при съответно по-ниска цена на единичния опреснителен час. Броя на показаните опреснителни часове и съответните отстъпки от цените на пакетите са съобразени с новата стратегия на ВАЛТЕА и възможността за плавно разширяване на закупения пакет. Разликата в броя часове между пакетите е от два опреснителни часа - едно учебно кормуване.  
Опреснителни часове по кормуване - Цени АВТОШКОЛА ВАЛТЕА предлага опреснителни часове за шофьори на достъпни цени, без компромиси в качеството на обучението. Разширяемият пакет, отстъпките до 25% и разумните цени на един опреснителен час, правят цените ни възможни за всеки. За да научите актуалните цени, използвайте възможностите за връзка с нас, посочени на страница Контакти. Обадете се и няма да съжалявате!
НОВО - 25% МЕНЮ Подари курс Курс категория В -8% отстъпка