БЧК Първа помощ на пострадал
БЧК Първа помощ на пострадал
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2018 © Всички права запазени  

Шофьорски изпит, листовки  

 Провеждане на теоретичен изпит:    Кратко видео на ИААА за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС;  Листовки online:  Онлайн решаване на тестови листовки;  Резултати от изпити: Тук    можете    да    проверите    резултатите    от проведения изпит пред ДАИ;  ЗДвП:  Закон за движението по пътищата;  
УСКОРЕН КУРС 30 ДНИ
-25% отстъпка
Пътен контрол - МВР           За новите водачи ще бъде интересно да се запознаят по детайлно с принципите на работа на стационарните камери за видео наблюдение и  контрол на скоростта.  
Изпит по теория Изпитите по теория вече се провеждат и на таблети. Сега 25% от изпитите са по новия начин, а след 2016 г. хартиените листовки ще отпаднат. Въвеждат се и мобилни изпитни устройства, с които се управлява целия изпитен процес.  
Виж Виж Виж Виж
Наредба № 37                                                                    НАРЕДБА № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (шофьорски курс). Наредба № 38 НАРЕДБА № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (шофьорски изпит). Български Червен кръст Тук ще намерите информация относно записването за курс по първа долекарска помощ          Отдел „Пътна Полиция” - СДВР  Полезна информация от относно подаването на документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС. Шофьорска книжка  След подаване на необходимите документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС в отдел “Пътна полиция” - СДВР (за гр. София), тук можете да проверите дали тя е готова.    
Партньори                                                                          Дентална частна практика “DentVT” - гр. София  “Чапаров авто” - гр. Пловдив                                                                                                                 
ОТСТЪПКА ЗА УЧАЩИ -5% ПРОГРАМА СЕМЕЙСТВО -5% 8% отстъпка
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2018 © Всички права запазени  

Шофьорски изпит, листовки  

 Провеждане на теоретичен изпит:    Кратко видео на ИААА за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС;  Листовки online:  Онлайн решаване на тестови листовки;  Резултати от изпити: Тук    можете    да    проверите    резултатите    от    проведения изпит пред ДАИ;  ЗДвП:  Закон за движението по пътищата;  
Наредба № 37                                                                    НАРЕДБА № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (шофьорски курс). Наредба № 38 НАРЕДБА № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (шофьорски изпит). Български Червен кръст Тук ще намерите информация относно записването за курс по първа долекарска помощ          Отдел „Пътна Полиция” - СДВР  Полезна информация от относно подаването на документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС. Шофьорска книжка  След подаване на необходимите документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС в отдел “Пътна полиция” - СДВР (за гр. София), тук можете да проверите дали тя е готова.