БЧК Първа помощ на пострадал
БЧК Първа помощ на пострадал
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2021 © Всички права запазени

Шофьорски изпит, листовки

УСКОРЕН КУРС 30 ДНИ
-25% отстъпка
Пътен контрол - МВР За новите водачи ще бъде интересно да се запознаят по детайлно с принципите на работа на стационарните камери за видео наблюдение и контрол на скоростта.
Изпит по теория Изпитите по теория вече се провеждат и на таблети. Сега 25% от изпитите са по новия начин, а след 2016 г. хартиените листовки ще отпаднат. Въвеждат се и мобилни изпитни устройства, с които се управлява целия изпитен процес.
Виж Виж Виж Виж
-20% отстъпка Отдел „Пътна Полиция”, СДВР - Шофьорска книжка Полезна информация от относно подаването на документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС. Провеждане на теоретичен изпит:  Кратко видео на ИААА за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Листовки online:  Онлайн решаване на тестови листовки; ЗДвП:  Закон за движението по пътищата; Наредба № 38 НАРЕДБА № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (шофьорски изпит). Наредба № 37 НАРЕДБА № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (шофьорски курс). Български Червен кръст Тук ще намерите информация относно записването за курс по първа долекарска помощ