БЧК Първа помощ на пострадал
БЧК Първа помощ на пострадал
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2023 © Всички права запазени

Шофьорски изпит, листовки

УСКОРЕН КУРС 30 ДНИ -25% отстъпка
Пътен контрол - МВР За новите водачи ще бъде интересно да се запознаят по детайлно с принципите на работа на стационарните камери за видео наблюдение и контрол на скоростта.
Изпит по теория Изпитите по теория се провеждат на таблети. Положителна оценка се поставя, когато кандидата допусне не повече от 10 наказателни точки.
Виж Виж
Отдел „Пътна Полиция”, СДВР - Шофьорска книжка Полезна информация от относно подаването на документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС. Необходими документи, брой копия, срок за предоставяне. Изпитни въпроси:  Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС -теоретичен изпит Листовки online:  Онлайн решаване на тестови листовки; ЗДвП:  Закон за движението по пътищата; Наредба № 38 НАРЕДБА № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (шофьорски изпит). Наредба № 37 НАРЕДБА № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (шофьорски курс). Български Червен кръст Тук ще намерите информация относно записването за курс по първа долекарска помощ