ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени

Шофьорски курс по чл. 157 от ЗДвП

Шофьорски курс за възстановяване правото за управление на МПС от кат. “В” /отнета шофьорска книжка/, след загубване на всички контролни точки - чл. 157, ал. 5 от ЗДвП
Необходими документи: Лична карта; Снимка паспортен формат; Заповед от СДВР/ОДМВР по местоотчет за отнемане на свидетелството за управление на МПС, заверена че лишаването е изтърпяно; Удостоверение за психологическа годност; Диплома за завършено минимум основно образование. Обучение: Теоретично обучение - 40 учебни часа; Необходимите учебни помагала и тестови листовки са подарък от автошкола ВАЛТЕА; Теоретичното обучение е с продължителност от две календарни седмици. Изпити: Вътрешен изпит по теория. След успешното му полагане ще бъдете допуснати до теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; Изпит по теория пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; Изпит по практика пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Продължителност на курса: Три календарни седмици. Забележка: Необходимо е да са изминали шест месеца от датата на която е върнато свидетелството за управление на МПС; С този курс се възстановяват правата за управление на МПС, кат. “В”; Всяка друга притежавана категория се възстановява с провеждането на съответен шофьорски курс.
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени
Шофьорски курс по чл. 157 от ЗДвП Шофьорски курс за възстановяване правото за управление на МПС /отнета шофьорска книжка/, след загубване на всички контролни точки -  чл. 157, ал. 5 от ЗДвП
Необходими документи: Лична карта; Снимка паспортен формат; Заповед от СДВР/ОДМВР по местоотчет за отнемане на свидетелството за управление на МПС, заверена че лишаването е изтърпяно; Удостоверение за психологическа годност; Диплома за завършено минимум основно образование. Обучение: Теоретично обучение - 40 учебни часа; Необходимите учебни помагала и тестови листовки са подарък от автошкола ВАЛТЕА; Теоретичното обучение е с продължителност от две календарни седмици. Изпити: Вътрешен изпит по теория. След успешното му полагане ще бъдете допуснати до теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; Изпит по теория пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; Изпит по практика пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Продължителност на курса: Три календарни седмици. Забележка: Необходимо е да са изминали шест месеца от датата на която е върнато свидетелството за управление на МПС; С този курс се възстановяват се правата за управление на МПС, кат. “В”; Всяка друга притежавана категория се възстановява с провеждането на съответен шофьорски курс.