БЧК Първа помощ на пострадал
БЧК Първа помощ на пострадал
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени
Учебните помагала са подарък от нас Учебните помагала за курса са подарък от Автошкола ВАЛТЕА. Всеки курсист, записал опреснителен шофьорски курс, получава: Актуален Закон за движение по пътищата; Рекламни материали.
Начин на обучение В началото на опреснителния курс, по време на първите опреснителни часове по кормуване, ние ще оценим вашите умения и навици за управление на автомобил, както и познаването и прилагането на правилата от Закона за движение по пътищата. В съответствие с извършената оценка, ще изготвим вашата учебна програма.
Курс кат. “В” Курс кат. “В”
Напредъкът по време на обучението е строго индивидуален, определя се от личностните качества на курсиста и се променя в зависимост от преподавания учебен материал. Така, точния брой опреснителни часове трудно може да бъде определен в началото на курса. Тази е причината да потърсим начин, който да позволява по всяко време от обучението да добавяте опреснителни часове, без да губите от отстъпките за количество. През 2014г., първи въведохме стратегията и понятието Разширяем пакет от часове. След обучени стотици курсисти, този нов начин на обучение и ценообразуване доказа своята ефективност.
Обучение, базирано на Разширяем пакет от опреснителни шофьорски часове, ви дава възможност да стартирате от малък пакет опреснителни часове с ниска цена и по всяко време да го разширявате, като добавяте часове, запазвайки отстъпките за количество, предлагани от Автошкола ВАЛТЕА. Всеки опреснителен час на Автошкола ВАЛТЕА е с продължителност - 50 минути. Шофирате през цялото указано време от 50 минути; Всяко кормуване се състои от два опреснителни часа - 100 минути; Ние работим без почивен ден, седем дни в седмицата, в събота и неделя; Кормуването се провежда във време и от място, удобни за вас, съобразени с възможностите и заетостта на нашите инструктори, без допълнителни такси; Автошкола ВАЛТЕА предлага обучение и с автомобил, собственост на клиента.
Как разширяемият пакет с опреснителни шофьорски часове пести вашите пари При обичайната практика, ако сте закупили пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка и те не Ви достигнат, Вие закупувате нов пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка. Така в края на обучението ще имате 12 часа, заплатени с отстъпка 8%. Ако в същата ситуация приложим подхода с разширяване на пакета на ВАЛТЕА, закупеният от Вас пакет от 6 часа (при 8% отстъпка) разширяваме с още 6 часа и получаваме разширен пакет от 12 часа, за който отстъпката вече е 15%. Вие доплащате само разликата в цените между двата пакета (от 12 часа и първоначално закупения от 6 часа). Така в края на обучението ще имате необходимите 12 опреснителни часа, но заплатени на по-ниска цена, при отстъпка 15%. ПРИМЕР По този начин, броят на необходимите Ви часове може да бъде променян плавно, съобразно темпът на усвояване на преподавания материал и вашето желание.
Подари шофьорски курс Подари шофьорски курс -25% Отстъпка

Отстъпки от цените на опреснителни часове по кормуване в София:

До 4 учебни часа - без отстъпка; За пакет от 6 учебни часа - 8% отстъпка; За пакет от 8 учебни часа - 10% отстъпка; За пакет от 10 учебни часа - 12,5% отстъпка; За пакет от 12 учебни часа - 15% отстъпка; За пакет от 14 учебни часа - 17,5% отстъпка; За пакет от 16 учебни часа - 20% отстъпка; За пакет от 18 учебни часа - 22,5% отстъпка; За пакет от 20 учебни часа - 25% отстъпка; Броя на показаните опреснителни часове и съответните отстъпки от цените на пакетите са съобразени с възможността за плавно разширяване на закупения пакет. Разликата в броя часове между пакетите е от два опреснителни часа - едно учебно кормуване.
Учебни материали за опреднителен курс

Опреснителни шофьорски часове

гр.София

Опреснителни шофьорски курсове в София за водачи, притежаващи СУМПС (Свидетелство за Управление на МПС), категория “В”. Автошкола ВАЛТЕА ви предлага опреснителни шофьорски часове, които ще възстановят вашите умения за самостоятелно и уверено управление на автомобил в натоварения трафик на големия град. Ние можем да го направим, защото: разбираме вашите страхове и имаме опита, волята и търпението да ги преодолеем заедно; умеем да намираме подход към всеки клиент и решение на всеки проблем, свързан с шофирането; никога не сме подвеждали клиент, който се нуждае от помощ и ни се е доверил.
-25% отстъпка Работим без почивен ден Шофирате през всичките 50 минути на учебния час  Утвърдена система за индивидуално обучение  Достъпните цени в София Съвременни автомобили Търпеливи инструктори
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени
Учебните помагала са подарък от нас Учебните помагала за курса са подарък от Автошкола ВАЛТЕА. Всеки курсист, записал опреснителен шофьорски курс, получава: Актуален Закон за движение по пътищата; Рекламни материали.

Опреснителни шофьорски часове гр.София

Опреснителни шофьорски курсове в София за водачи, притежаващи СУМПС (Свидетелство за Управление на МПС), категория “В”. Автошкола ВАЛТЕА ви предлага опреснителни шофьорски часове, които ще възстановят вашите умения за самостоятелно и уверено управление на автомобил в натоварения трафик на големия град. Ние можем да го направим, защото: разбираме вашите страхове и имаме опита, волята и търпението да ги преодолеем заедно; умеем да намираме подход към всеки клиент и решение на всеки проблем, свързан с шофирането; никога не сме подвеждали клиент, който се нуждае от помощ и ни се е доверил.
Начин на обучение В началото на опреснителния курс, по време на първите опреснителни часове по кормуване, ние ще оценим вашите умения и навици за управление на автомобил, както и познаването и прилагането на правилата от Закона за движение по пътищата. В съответствие с извършената оценка, ще изготвим вашата учебна програма.
Напредъкът по време на обучението е строго индивидуален, определя се от личностните качества на курсиста и се променя в зависимост от преподавания учебен материал. Така, точния брой опреснителни часове трудно може да бъде определен в началото на курса. Тази е причината да потърсим начин, който да позволява по всяко време от обучението да добавяте опреснителни часове, без да губите от отстъпките за количество. През 2014г., първи въведохме стратегията и понятието Разширяем пакет от часове. След обучени стотици курсисти, този нов начин на обучение и ценообразуване доказа своята ефективност.
Обучение, базирано на Разширяем пакет от опреснителни шофьорски часове, ви дава възможност да стартирате от малък пакет опреснителни часове с ниска цена и по всяко време да го разширявате, като добавяте часове, запазвайки отстъпките за количество, предлагани от Автошкола ВАЛТЕА. Всеки опреснителен час на Автошкола ВАЛТЕА е с продължителност - 50 минути. Шофирате през цялото указано време от 50 минути; Всяко кормуване се състои от два опреснителни часа - 100 минути; Ние работим без почивен ден, седем дни в седмицата, в събота и неделя; Кормуването се провежда във време и от място, удобни за вас, съобразени с възможностите и заетостта на нашите инструктори, без допълнителни такси; Автошкола ВАЛТЕА предлага обучение и с автомобил, собственост на клиента.

Разширяем пакет с опреснителни часове

При обичайната практика, ако сте закупили пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка и те не Ви достигнат, Вие закупувате нов пакет от 6 опреснителни часа при 8% отстъпка. Така в края на обучението ще имате 12 часа, заплатени с отстъпка 8%. Ако в същата ситуация приложим подхода с разширяване на пакета на ВАЛТЕА, закупеният от Вас пакет от 6 часа (при 8% отстъпка) разширяваме с още 6 часа и получаваме разширен пакет от 12 часа, за който отстъпката вече е 15%. Вие доплащате само разликата в цените между двата пакета (от 12 часа и първоначално закупения от 6 часа). Така в края на обучението ще имате необходимите 12 опреснителни часа, но заплатени на по- ниска цена, при отстъпка 15%. ПРИМЕР По този начин, броят на необходимите Ви часове може да бъде променян плавно, съобразно темпът на усвояване на преподавания материал и вашето желание.

Отстъпки от цените на опреснителни

часове по кормуване в София:

До 4 учебни часа - без отстъпка; За пакет от 6 учебни часа - 8% отстъпка; За пакет от 8 учебни часа - 10% отстъпка; За пакет от 10 учебни часа - 12,5% отстъпка; За пакет от 12 учебни часа - 15% отстъпка; За пакет от 14 учебни часа - 17,5% отстъпка; За пакет от 16 учебни часа - 20% отстъпка; За пакет от 18 учебни часа - 22,5% отстъпка; За пакет от 20 учебни часа - 25% отстъпка; Броя на показаните опреснителни часове и съответните отстъпки от цените на пакетите са съобразени с възможността за плавно разширяване на закупения пакет. Разликата в броя часове между пакетите е от два опреснителни часа - едно учебно кормуване.
Подари курс Подари курс Курс категория В -25% отстъпка