ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени

Шофьорски курс или опреснителни часове - подарък

Подарете шофьорски курс или опреснителни часове на своя любим човек или близък приятел. Със своите подаръчни ваучери, Автошкола ВАЛТЕА Ви дава възможност да направите оригинален подарък на своите близки. Подаръчният ваучер представлява официален документ, даващ право на притежателя му да получи отбелязания на него шофьорски курс. Ваучерът се изготвя в две части: част “А” за Вас във формат “А4” с указана платена сума, условия за провеждане на курса, начин на използване и начин на плащане; част “В” умален, ламиниран подаръчен ваучер за получателя (титуляр) на подаръка, в който липсва заплатената сума и начина на плащане. Към така изготвения ваучер се добавя, като подарък и комплект с учебни помагала за Шофьорски курс кат. “В” или Опреснителен курс. Допълнителни условия за ползване на подаръчния ваучер: Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност. Ваучерът е с валидност до пет месеца . Ако не бъде използван в указания срок на валидност, ваучерът се анулира а платените суми не се възстановяват. Първата вноска е в размер на половината от цената на курса към момента на закупуване на ваучера. Стойността на втората вноска е в размер на половината от цената на курса към момента на неговото започване от получателя на подаръчния ваучер. В цената на курса не се включват таксите за изпитите, същите се заплащат след започване на курса. Ваучерът може да се преотстъпва при условие, че титуляря на ваучера, лично направи промените в полза на трето лице, без да бъдат променяни на условията на избрания курс. Възможността за започване на избрания шофьорски курс е предмет на изрично потвърждение от страна на Автошкола ВАЛТЕА. Необходима е предварителна заявка, две седмици преди желаната дата за начало на курса. Получаването на подаръчния ваучер може да стане по куриер или в офиса на фирмата. Заплащането на ваучера може да стане в офиса или по банков път.
Подари Курс
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени
Шофьорски курс - подарък Подарете шофьорски курсове или опреснителни часове на своя любим човек или близък приятел. Със своите подаръчни ваучери, Автошкола ВАЛТЕА Ви дава възможност да направите оригинален подарък на своите близки. Подаръчният ваучер представлява официален документ, даващ право на притежателя му да получи отбелязания на него шофьорски курс. Ваучерът се изготвя в две части: част “А” за Вас във формат “А4” с указана платена сума, условия за провеждане на курса, начин на използване и начин на плащане; част “В” умален, ламиниран подаръчен ваучер за получателя (титуляря) на подаръка, в който липсва платената сума и начина на плащане. Към така изготвения ваучер се добавя, като подарък и комплект с учебни помагала за Шофьорски курс кат. “В” или Опреснителен курс. Допълнителни условия за ползване на подаръчния ваучер: Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност. Ваучерът е с валидност до пет месеца. Ако не бъде използван в указания срок на валидност, ваучерът се анулира а платените суми не се възстановяват. Първата вноска е в размер на половината от цената на курса към момента на закупуване на ваучера. Стойността на втората вноска е в размер на половината от цената на курса към момента на неговото започване от получателя на подаръчния ваучер. В цената на курса не се включват таксите за изпитите, същите се заплащат след започване на курса. Ваучерът може да се преотстъпва при условие, че титуляря на ваучера, лично направи промените в полза на трето лице, без да бъдат променяни на условията на избрания курс. Възможността за започване на избрания шофьорски курс е предмет на изрично потвърждение от страна на Автошкола ВАЛТЕА. Необходима е предварителна заявка, две седмици преди желаната дата за начало на курса. Получаването на подаръчния ваучер може да стане по куриер или в офиса на фирмата. Заплащането на ваучера може да стане в офиса или по банков път.
Подари Курс