ВАЛТЕА ЕООД 2013-2021 © Всички права запазени

Шофьорски курс или опреснителни часове - подарък

Подарете шофьорски курс или опреснителни часове на своя любим човек или близък приятел. Със своите подаръчни ваучери, Автошкола ВАЛТЕА Ви дава възможност да направите оригинален подарък на своите близки. Подаръчният ваучер представлява официален документ, даващ право на притежателя му да получи отбелязания на него шофьорски курс. Ваучерът се изготвя в две части: част “А” за Вас във формат “А4” с указана цена, условия за провеждане на курса, начин на използване и начин на плащане; част “В” умален, ламиниран подаръчен ваучер за получателя (титуляр) на подаръка, в който липсва цената и начина на плащане. Към така изготвения ваучер се добавя, като подарък и комплект с учебни помагала за Шофьорски курс кат. “В” или Опреснителен курс. Допълнителни условия за ползване на подаръчния ваучер: Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност; Ваучерът е с валидност една година от дата на закупуване; Ваучерът може да се преотстъпва при условие, че титуляря на ваучера, лично направи промените в полза на трето лице, без да бъдат променяни на условията на избрания курс. Възможността за започване на избрания шофьорски курс е предмет на изрично потвърждение от страна на Автошкола ВАЛТЕА. Необходима е предварителна заявка, две седмици преди желаната дата за начало на курса. Получаването на подаръчния ваучер може да стане по куриер или в офиса на фирмата. Заплащането на ваучера може да стане в офиса или по банков път.
Подари Курс
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2021 © Всички права запазени
Шофьорски курс - подарък Подарете шофьорски курсове ипи опреснителни часове на своя любим човек или близък приятел. Със свойте подаръчни ваучери, Автошкола ВАЛТЕА Ви дава възмжност да направите оргинален подарък на свойте близки. Подаръчният ваучер представлява официален документ, даващ право на притежателя му да получи отбелязания на него шофьорски курс. Ваучерът се изготвя в две части: част “А” за Вас във формат “А4” с указана цена, условия за провеждане на курса, начин на използване и начин на плащане; част “В” умален, ламиниран подаръчен ваучер за получателя (титуляра) на подаръка, в който липсва цената и начина на плащане. Към така изготвения вачер се добавя, като подарък и комплект с учебни помагала за Шофьорски курс кат. “В” или Опреснителен курс. Допълнителни условия за ползване на подаръчния ваучер: Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност; Ваучерът е с валидност една година от дата на закупуване; Ваучерът може да се преотстъпва при условие, че титуляра на ваучера, лично направи промените в полза на трето лице, без да бъдат променяни на условията на избрания курс. Възможността за започване на избрания шофьорски курс е предмет на изрично потвърждение от страна на Автошкола ВАЛТЕА. Необходима е предварителна заявка, две седмици преди желаната дата за начало на курса. Получаването на подаръчния ваучер може да стане по куриер или в офиса на фирмата. Заплащането на ваучера може да стане в офиса или по банков път.
Подари Курс