ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени

ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ КАТ. “В”

Изисквания: Кандидатът да има навършени 17 години и 9 месеца и завършено образование (минимум основно). Необходими документи: 1. Лична карта; 2. Свидетелство за завършено образование (минимум основно); 3. Две снимки паспортен формат (3,5 х 4,5 см.).
Записване за следващ шофьорски курс Курсовете за обучение на кандидат-шофьори започват в понеделник, всяка четна седмица от годината. Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, броят на местата в учебните кабинети на автошколите са намалени. Потърсете подходяща дата за начало на следващ шофьорски курс. След избора на подходяща дата за нов курс е необходимо: Да се обадите в Автошкола ВАЛТЕА за налични свободни места; Да подготвите необходимите документи за записване; Да разполагате с необходимата такса за записване; Да се съобразите с работното време на секретарката в Учебния Център или след предварително обаждане, да договорите записване в удобно за Вас време. Форми на обучение Стандартен шофьорски курс - шофьорски курс за категория “В” с продължителност около два календарни месеца и половина. Експресен (ускорен) шофьорски курс - интензивен шофьорски курс категория “В” в рамките на 30 дневен период (ограничен брой на курсистите). Допълнителни кормилни часове - часове по кормилна практика за курсисти, с цел повишаване на шофьорските умения и навици, преди явяване на изпит пред ДАИ. Учебните помагала - подарък от нас Учебните помагала за курса са подарък от Автошкола ВАЛТЕА. Всеки курсист, записал шофьорски курс за категория “В”, получава: Брандирано куфарче; Учебник за шофьорски курсове категория “В”; Тетрадка за водене на записки; Рекламни материали. Относно свидетелството за завършено образование Завършилите основно образование в България до 26.09.2017 г. е необходимо да представят документ за завършено най-малко основно образование - осми клас; Завършилите основно образование в България след 26.09.2017 г. е необходимо да представят документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование - удостоверение за завършен 10-ти клас; Притежателите на диплома издадена от училища в чужди държави - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г., издадено от МОН; Теоретично обучение - 40 часа, вътрешен изпит, изпит ДАИ Теоретичното обучение в шофьорски курсове ВАЛТЕА (стандартен и ускорен курс) се извършва съгласно учебна документация на Министерство на образованието. Включва теми, свързани с безопасността на движението по пътищата (36 учебни часа) и общо устройство на автомобила (4 часа). Теоретичното обучение е с продължителност от две календарни седмици; Допустимо теоретично обучение в часове на ден - не повече от 6 учебни часа; След завършване на курса се провежда вътрешен теоретичен изпит; След успешно преминат вътрешен теоретичен изпит се провежда изпит пред ДАИ; Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитни листовки с общо 45 въпроса за 40 минути. Оценяването е по точкова система. Изпитът е преминат успешно при минимум 87 точки от общо 97 възможни. С обучението по теория започва всеки шофьорски курс. Автошкола ВАЛТЕА разполага с нов, съвременен и добре оборудван Учебен Център. В учебния център са изградени офис и мултимедиен учебен кабинет, в който са осигурени условия за пълноценна работа на всеки кандидат за шофьорска книжка. За доброто усвояване на учебния материал са осигурени: мултимедиен проектор; високоскоростен интернет; многофункционална учебна дъска; информационни табла по устройство на автомобила и безопасност на движението по пътищата; Обучението, в своята преобладаваща част се базира на материали с мултимедийно и електронно съдържание. Учебният материал в новооткрития Учебен Център се преподава от инструктори- преподаватели с дългогодишен опит, които умеят да обясняват достъпно. Доброто теоретично обучение е приоритет в шофьорски курсове ВАЛТЕА и е важно условие за изграждането на добре подготвени млади шофьори. Всички необходими учебни материали за избрания шофьорски курс се предоставят от Автошкола ВАЛТЕА безплатно - подарък и комплимент към нашите кандидат-курсисти. Практическо обучение - 31 часа, вътрешен изпит, изпит ДАИ Практическото обучение за стандартен и ускорен шофьорски курс се извършват съгласно учебна документация на Министерство на образованието. Обучението започва след преминато теоретично обучение по общо устройство на автомобила и след седма тема по безопасност на движението по пътищата. Обучението включва: Запознаване с автомобила; придобиване на първоначални умения и техники за управление на автомобила; извънградско шофиране; управление в градски условия; управление при интензивен трафик; кормуване по автомагистрала; нощно кормуване. Обучението се провежда в удобно за курсиста време (вкл. събота и неделя). В края на курса се провежда вътрешен изпит. След успешно преминат вътрешен изпит се провежда изпит пред ДАИ (с продължителност не по-малка от 25 минути). Курсът се провежда на територията на гр. София. Забележка: Обучението при ускорения шофьорски курс се различава единствено по цената и продължителността на курса - 30 дена. Допълнителни часове Обучавате се или сте завършили курса на обучение, но нямате свидетелство за управление на автомобил, категория “В”: Взели сте задължителните 31 кормилни часа, но са ви необходими още кормилни часове; Изпитът пред ДАИ е неуспешен. Необходими са минимум 4 допълнителни практически кормилни часа за да бъдете допуснати на отново на изпит.
Опреснителни часове Опреснителни часове ОПРЕСНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ - ОТСТЬПКИ ДО 25% Подари курс Подари курс Учебни материали за шофьорски кутс кат. "В" Работим без почивен ден Шофирате в удобно за вас време  Обясняваме разбираемо  Достъпните цени в София Съвременни автомобили Търпеливи инструктори ТЕОРИЯ ПРАКТИКА НОВ КУРС Обучение по теория Обучение по практика
ВАЛТЕА ЕООД 2013-2024 © Всички права запазени

Шофьорски курсове кат. “В” - гр.София

Изисквания: Кандидатът да има навършени 17 години и 9 месеца и завършено образование (минимум основно); Необходими документи: Лична карта, копие на свидетелство за завършено образование (минимум основно), две снимки паспортен формат (3,5 х 4,5 см.).

Следващ шофьорски курс, записване

Курсовете за обучение на кандидат-шофъори започват в понеделник, всяка четна седмица от годината. Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, местата в учебните кабинети на автошколите са намалени. Потърсете дата за начало на следващ курс. След избора на подходяща дата за нов шофьорски курс е необходимо: • Да се обадите в Автошкола ВАЛТЕА за налични свободни места; • Да подготвите необходимите документи за записване; • Да разполагате с необходимата такса за записване; • Да се съобразите с работното време на секретарката в Учебния Център или след предварително обаждане, да договорите записване в удобно за Вас време.

Форми на обучение

Стандартен шофьорски курс - шофьорски курс категория “В” с продължителност около два календарни месеца и половина. Ускорен (експресен) шофьорски курс - интензивен шофьорски курс категория “В” в рамките на 30 дневен период (ограничен брой на курсистите). Допълнителни кормилни часове - часове по кормилна практика за настоящи курсисти, с цел повишаване на шофьорските умения и навици.

Учебни помагала

Учебните помагала за курса са подарък от АВТОШКОЛА ВАЛТЕА. Всеки курсист, записал шофьорски курс за категория “В”, получава: Учебник за шофьорски курсове категория “В”; Изпитни листовки за шофьорски курсове категория “В”; Рекламно куфарче; Рекламна химикалка; Тетрадка за бележки при теоретичното обучение. Относно свидетелството за завършено образование Завършилите основно образование в България до 26.09.2017 г. е необходимо да представят документ за завършено най-малко основно образование - осми клас; Завършилите основно образование в България след 26.09.2017 г. е необходимо да представят документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование - удостоверение за завършен 10- ти клас; Притежателите на диплома издадена от училища в чужди държави - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г., издадено от МОН;

Теоретично обучение - 40 часа

Теоретичното обучение в шофьорски курсове ВАЛТЕА (стандартен и ускорен курс) се извършва съгласно учебна документация на Министерство на образованието. Включва теми, свързани с безопасността на движението по пътищата - 36 учебни часа и общо устройство на автомобила - 4 часа. Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитни листовки с общо 45 въпроса за 40 минути. Оценяването е по точкова система. Изпитът е преминат успешно при минимум 87 точки от общо 97 възможни. Обучението по теория е с продължителност две календарни седмици от началото на избрания шофьорски курс. Автошкола ВАЛТЕА разполага с нов, съвременен и добре оборудван Учебен Център. За доброто усвояване на учебния материал са осигурени: мултимедиен проектор; високоскоростен интернет; многофункционална учебна дъска; информационни табла по устройство на автомобила и безопасност на движението по пътищата; Обучението, в своята преобладаваща част се базира на материали с мултимедийно и електронно съдържание. Учебният материал в новооткрития Учебен Център се преподава от инструктори- преподаватели с дългогодишен опит, които умеят да обясняват достъпно. Всички необходими учебни материали се предоставят от Автошкола ВАЛТЕА безплатно - подарък и комплимент към нашите кандидат- курсисти.

Практическо обучение - 31 часа

Практическото обучение в гр. София за стандартен и ускорен шофьорски курс започва след преминато теоретично обучение по общо устройство на автомобила и след седмa тема по безопасност на движението по пътищата . Обучението се провежда се в удобно за курсиста време (вкл. събота и неделя). Обучението включва: Запознаване с автомобила; Придобиване на първоначални умения и техники за управление на автомобила; Извънградско шофиране; Управление в градски условия; Управление при интензивен трафик; Кормуване по автомагистрала; Нощно кормуване. След успешно преминат вътрешен изпит се провежда изпит пред ДАИ (с продължителност не по-малка от 25 минути). Курсът се провежда на територията на гр. София. Забележка: Обучението при ускорения офьорски курс се различава единствено по цената и продължителността на провеждане - 30 дена.

Допълнителни часове

Обучавате се или сте завършили курса на обучение, но нямате свидетелство за управление на автомобил, категория “В”: Взели сте задължителните 31 кормилни часа, но са ви необходими още кормилни часове; Изпитът пред ДАИ е неуспешен. Необходими са минимум 4 допълнителни практически кормилни часа за да бъдете допуснати на отново на изпит.
Опреснителни часове Автошкола ВАЛТЕА - 10% отстъпка Подари курс Подари курс
ПРАКТИКА ТЕОРИЯ НОВ КУРС